Produktuak

LDRA Software

BESTE FABRIKATZAILE BATZUEN PRODUKTUAK

Kodearen analisi eta softwarearen testak egiteko LDRAren erremintak saltzen ditugu

LDRA Software

TBmanager® (+info)

 • Trazabilitate automatizatua, betebeharretatik hasita, kode eta testeraino.
 • RM, ALM eta CM erreminta ezagunekin bi-direkzionala.  IBM Rational DOORS, Polarion AML, SVN, ...
 • Word, Excel, PDF,… erremintekin lotura
 • Test kudeaketa eskaintzen du
 • Test funtzionala
 • Test unitarioa/modularra
 • Analisi estatiko eta dinamikoa
 • Hardwarearen testa
 • “Functional Safety” estandarraren helburuen betetze mailaren gestioa
 • Trazabilitate matrizeak, emaitzen egiaztapena, arauen betetzea, analisi estatiko eta dinamikoa eta beste hainbat gauza jasotzen dituen txostenak sortzen ditu

 

TBvision® (+info)

 • Analisi estatiko eta dinamikoa
 • Kodea sortzeko arauei lotuta (MISRA C/C++, CERT, CWE)
 • Exekuzioko erroreak identifikatzen ditu
 • Kalitate metrikak
 • Grafiko eta diagrama bidez kodea ikusi daiteke
 • Datu eta kontrolen fluxuaren kontrola
 • Ikuskaritzarako analisien txostenak
 • Identifikaziorako “plugin-ak”
 • Kodearen estaltze mailaren informazioa
 • Sistema txertatuen “host” eta “target” frogatarako laguntza
 • Emaitzak TBvision edo IDE “plugin” anitzetan ikusi daitezke
 • Txostenek arauen betetze maila erakusten dute
 • Analisiaren informazioa API bidez eskuratu daiteke

 

TBrun® (+info)

 • Test unitario eta sistemen integrazio testak automatikoki sortu eta kudeatu
 • Test kasu unitario eta modularrak GUI oinarritutako interfaze bidez sortu
 • “Host” eta “target” oinarritutako testak automatikoki exekutatu
 • Test lotura automatikoak
 • Ohiko konpiladore eta IDEekin integratzen da “target”-eko frogak errazteko
 • TBrune-ek estaltze emaitzak ematen dizkigu, frogatzen hari garen softwarea guztik frogatu dugula ikusteko
 • Sortzen diren txostenek frogen emaitzak, estaltze maila eta froga kasuen balioztatzearen informazioa ematen digute besteak beste

 

LDRArules® (+info)

 • Kodigoa garatzeko industriako eta erabiltzailearen arauekin lotzen da
 • Segurtasun ahultasunak identifikatzen ditu
 • Akatsak posibleak identifikatzen ditu

 

LDRAcover® (+info)

 • Kodearen egiaztapenaren aurrerapenak kudeatu eta neurtu
 • Kodearen fidagarritasuna eta zurruntasuna hobetu
 • Ondo frogatu ez den softwarea azkar identifikatu
 • Kodearen efizientzia hobetu
 • Frogetarako errekurtsoak gutxitu
 • Produktuaren kalitatea hobetu
 • Time-to-market laburtu

 

LDRAunit® (+info)

 • Frogen kontrol eta loturak automatikoki sortu
 • Errendimendu handiko frogak
 • Test informazio eta emaitzak gorde eta mantendu
 • Hasierako kodearen aldaketak automatikoki identifikatu eta dokumentatu
 • Erremintetan oinarritutako test bektoreen sorrera
 • “Host”, “target” eta simulazio ingurunean testen exekuzioa
 • Testen analisien txostenak automatikoki sortu

 

Informazio gehiago eta erremintak erosteko: info@ulmaembedded.com eta www.ldra.com